KÜLTÜR VE DEĞERLERİMİZ

Network  Kültürü:

  • Müşterilerin ve tüm paydaşların, ihtiyaç ve beklentilerini odağına koyan,
  • Farklı görüşlere değer veren ve kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen,
  • Yenilikçiliğin öncüsü olan,
  • Hata yapmaktan korkmayan, bunu bir gelişim fırsatı olarak görüp, öğrenen,
  • Uzun vadeli ve sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan bir kültürdür.

Gelecek Network’te

Gelecek Network’te  olarak adlandırdığımız stratejik yol haritamız, dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı değişim koşullarını vurgulamakta ve her geçen gün “yeni” kavramının değiştiği dünya koşullarına Network olarak en hızlı ve iyi şekilde adapte olma hedefimizi içermektedir.

Network , 30 yılın üzerinde tecrübesi olan, çalıştığı  bölgeler ve uzmanlık alanlarında  lider konumda faaliyet gösteren , son hamlesi ile dünyaya açılmış ,güçlü ortaklıklar kurmuş ve bu ortaklıkları başarılı bir şekilde sürdüren, kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve stratejik iş yönetimine sahip bir şirkettir.

Network  olarak misyonumuz; Başta gayrimenkul olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde  Türkiye’nin rekabetçi , sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip  uluslararası markalarına sahip olmak ve bu markaları paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmektir.

Bu misyonumuz dahilinde vizyonumuz dünya üzerinde farklılıklar yaratarak, kalıcı üstünlükler sağlamaktır.

Gelecek Network’te olarak adlandırdığımız yeni stratejik yol haritamız, dünyanın içerisinde bulunduğu hızlı değişim koşullarını vurgulamakta ve her geçen gün “yeni” kavramının değiştiği dünya koşullarına Network olarak en hızlı ve iyi şekilde adapte olma hedefimizi içermektedir.

Gelecek Network’te yi  oluşturan stratejik önceliklerimiz üç önemli inisiyatiften oluşmaktadır:

  • Dinamik İş Yönetimi
  • Teknoloji
  • Yetenek Yönetimi

Rekabet ortamının teknolojiyle tamamen değiştiği günümüz koşullarında, şirketlerimizin büyüme potansiyelini artırırken aynı zamanda nakit yaratması ve Network portföyünün dinamik bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir.

Teknolojiyi ve ileri veri analitiğini, rekabet avantajı elde edebilmek için Gelecek Network’te; mevcut sermayemizi verimli kullanırken veri analitiğine, başta ana gemimiz gayrimenkul olmak üzere teknolojiyle hızlı şekilde büyüyen paralel sektörlere yatırım yapmayı hedeflenmektedir. Yazılım, Biyokimya ve Enerji sektörleri öncelikli hedeflerimizdir.

Son olarak, vizyonunumuzu hayata geçirecek ve fark yaratmamızı sağlayacak alan kültürel dönüşüm ve insana yapılan yatırımdır. Network olarak yetenek yönetimi uygulamalarımızın hedefi; bireylere bir amaç ve kendini gerçekleştirme imkânı veren, adil, sürekli gelişimi, katılımı, yüksek performansı ve çeşitliliği destekleyen benzersiz bir çalışan deneyimi sağlayarak, Network’ü mevcut ve potansiyel ortaklarımız  için “En Çok Tercih Edilen Ortak” yapmaktır.

Bizi biz yapan değerlerimiz

Samimiyet

Tüm paydaşlarımızla olan ilişkilerimizin merkezine sevgi, saygı ve güveni koyar, olduğumuz gibi görünür, göründüğümüz gibi oluruz.

Cesaret

Fikirlerimizi özgürce dile getirir, risk alır ve hata yapmaktan korkmayız. İnisiyatif kullanarak sorumluluk alır, aksiyona geçeriz.

Tutku

Yaptığımız her işe coşku, heyecan ve azimle gönülden inanarak yaklaşırız; tüm çevremizi enerjimizle harekete geçiririz.

Sürekli Gelişim

Yenilikten heyecan duyan, pozitif bir merakla, kendimizi ve yaptığımız işi sorgularız. Hep daha iyi olmak için, geçmiş deneyimlerimizden öğrenir, gelecek vizyonumuz ile gelişir, değişimin öncüsü oluruz.

Katılım

İlgili tüm paydaşlarımızın katılımını sağlayacak ortamları yaratır, teşvik eder, farklı fikirlere değer verir, çoklu iş birlikleri ile en yüksek faydayı sağlarız.