blog-3
03
May

Ev Alma Yolu ile Türk Vatandaşlığı

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde 19/09/2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle yabancıların istisnai olarak Türk vatandaşlığını kazanabileceği hüküm altına alınmıştır. Yönetmelikte belirtilen değişiklikler uyarınca, sermaye ve gayrimenkul yatırımları için belirlenen nicel sınırlar üzerinde önemli ölçüde azalma olduğu görülmektedir. Yeni düzenleme uyarınca; yatırım yolu ile Türk vatandaşlığı kazanmak önceki yıllara göre kolay bir hale getirildi. Yönetmelikteki değişiklik sonrasında iki tür istisnai vatandaşlık başvuru şeklinden bahsetmek mümkün olacaktır. Bunlardan birincisi, 250.000 dolar veya eşdeğer Türk Lirası tutarında bir gayrimenkul satın alma yolu ile vatandaşlık başvurusu; ikincisi ise 500.000 dolar veya eş değer Türk Lirası tutarında sermaye yatırımı ile başvurudur. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre; Türk Vatandaşlığı Kanunu Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değiştirilmesinden bu yana bir yılda 2611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı olma yolunda başvuruda bulunmuştur.  Değişiklik öncesi Türk vatandaşı olmak için karşılanması gereken gereklilik şartları yabancı yatırımcılar için zorlayıcı bir etki yaratır iken, yeni değişiklik ile yabancı yatırımcılar Türk vatandaşı olma yolunda hızlı bir ilerleme kat etti. 250.000 dolar veya eşdeğer Türk Lirası tutarında gayrimenkul satın alma yolu, değişiklik öncesi miktarı 1.000.000 dolar veya eşdeğer Türk Lirası tutarında şeklinde düzenlenmiş iken; 500.000 dolar veya eşdeğer Türk Lirası tutarında sermaye yatırımı miktarı değişiklik öncesi 2.000.000 dolar tutarında olarak düzenlenmiştir. İşbu değişiklikler sonrası Türk vatandaşlığı başvurularında önemli bir ölçüde artış gerçekleştiği saptanmıştır.  İstatistiksel olarak ilk sıra 327 yatırımcı ile Irak, ikinci olarak 240 yatırımcı ile Afganistan, diğer lider ülke yatırımcıları olarak Çin, Pakistan, İran ve Lübnan büyük bir ilgi ile yeni değişiklik sonrası Türk vatandaşlığı almak için sıraya giren ülkeler arasında yer almaktadır. Türk vatandaşlığı başvuru işlemleri ortalama olarak iki ya da üç ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Güden Hukuk Bürosu olarak tarafımızca yapılan onlarca başvurunun sonucu olumlu sonuçlanmıştır. Şunu da eklemek gerekir ki, gayrimenkul yatırımı ile ilgili olarak vatandaşlık başvurusunda bulunmadan da ilgili göç yasası doğrultusunda oturma izni sahibi olunabilmektedir. Buna ek olarak, oturma izni verildikten sonra Türk vatandaşlık başvurusu onay sürecine geçilmektedir. Güden Hukuk Bürosu olarak tarafımıza en çok yöneltilen sorulardan birkaç tanesi, kaç tane gayrimenkul sahibi olunarak Türk vatandaşlığı başvurusu veya nitelik fark etmeksizin ne şekilde başvuru yapılması gerektiği şeklindedir. Gayrimenkul yatırımı sonucu edinilmesi planlanan Türk vatandaşlığında 250.000 dolar veya eşdeğer Türk Lirası akabinde gayrimenkul yatırımı yapılması gerektiği yönetmelikte belirtilmiştir. Bununla birlikte edinilen gayrimenkulün niteliği ve yatırımın birden fazla gayrimenkulden oluşup oluşmadığı herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.


Anahtar Kelimeler